ساده ترین روش برقراری ارتباط با ما اط طریق تلفنی ، ایمیلی یا شبکه های جتماعی ما هست.

در ادامه لیست راههای ارتباطی را برای شما ذکر کرده ایم.

همه روزه از ساعت 8 صبح تا 19 بعدظهر شما می توانید با همکاران ما ارتباط برقرار کنید.

شماره های تماس:

09183423384

02343542879

همچنین ایمیل ارتباطی ما به شرح زیر است:

admin@ana-dil.net

لطفا موضوع انتخابی جهت ارسال ایمیل را حتما مشخص کنید، در غیر اینصورت ممکن است همکاران ما نتوانند به موقع پاسخ شما را بدهند.